Operation

Operationsavdelning med erfarna kirurger

På operationsavdelningen utför vi allt från enklare till mer omfattande kirurgiska ingrepp, både planerade och akuta. Kirurger och anestesipersonal har stor erfarenhet vilket ger en trygg och god vård.  Kliniken är utrustad med modern narkos- och övervakningsutrustning för en säker narkos oberoende av djurets ras, ålder eller sjukdom.

Katt i äppelträd