Operation

Vi utför allt från enklare till mer omfattande kirurgiska ingrepp, både planerade och akuta. Våra kirurger och anestesipersonal har stor erfarenhet vilket ger en trygg och god vård. Vår operationsavdelning är utrustad med modern narkos- och övervakningsutrustning för en säker narkos oberoende av djurets ras, ålder eller sjukdom.