GDPR

Persondatapolitik gällande kunder hos Hammarö smådjursklinik, Nolgårdsvägen 39 663 41
Hammarö, org nr 559217-4964.
 
Ledningen av Hammarö Smådjursklinik är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas korrekt och säkert enligt GDPR.
 
Personuppgifter behandlas av två syften: Identifikation av djur och ägare samt identifikation av kund.
 
Identifikation av djur och djurägare skall finnas som del av djurets journal enligt Jordbruksverkets ”Föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård”. Här framgår också att journalen skall bevaras i minst fem år, räknat från dagen för det
sista införandet.

Faktura och kontantfaktura som del av företagets räkenskapsinformation, skall enligt bokföringslagen bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Om du önskar att vi sparar dina personuppgifter utöver den tid som krävs enligt ovan, kan du underteckna ett samtycke om utökad bevaring.

Vi kan kontakta dig med information vi anser kan ha intresse för dig och ditt djur. Om du inte önskar detta är det bara att meddela oss.

Vi har enbart registrerat de personuppgifter om dig, som du själv har upplyst oss om. Det rör sig om namn, adress och kontaktuppgifter. För att kunna skriva e-recept kan vi ha registrerat ditt person- eller organisationsnummer. Ditt djurs ID-märkning och försäkringsnummer räknas också som personuppgift, då de kan härledas till dig. Djurets sjukdomshistorik är inte en personuppgift.

För att du och ditt djur ska kunna identifieras korrekt, används dina personuppgifter i förbindelse med vår kommunikation med:

  • Försäkringsbolag – i förbindelse med att du ombett oss direktreglera en skada eller om ditt försäkringsbolag behöver information om ditt djur för att kunna hantera ärendet.
  • Externa laboratorier – i förbindelse med diagnostiska test vi inte själva kan utföra på kliniken 
  • Remitterande veterinärer – om en veterinär har remitterat ditt djur till oss, skickas remissvar till denna veterinär. Om vi avtalar att vi ska remittera ditt djur till en annan veterinär, skickas journalutdrag till denna.

Ovanstående utlämnande av personuppgifter kommer alla att vara avtalade mellan oss och anses således att kunna företas utan särskilt skriftligt samtycke.

Tillgång till personuppgifterna har enbart vår personal och personer som arbetar för vår räkning.
 
Kontakta oss om de personuppgifter vi har registrerat behöver ändras eller om du vill ha en utskrift av de personuppgifter vi har om dig.
 
Radering av dina personuppgifter sker automatisk när du inte längre anses vara kund hos oss. Det vill säga när vi inte har undersökt/behandlat något djur du äger under de senaste 5 åren. Räkenskaps-information raderas dock upp till två år senare enligt kraven i bokföringslagen.
 
Om du önskar att vi har kvar dina personuppgifter och därmed kan identifiera dina djur utöver denna period, kan du enligt ovan be oss om UTÖKAD BEVARING.
 
Har vi ett ekonomiskt mellanvarande kommer vi naturligtvis också bevara dina personuppgifter.
 
Vi genomför radering varje kvartal.